ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πλήρες Check-Up

Εξετάσεις:

 • Γενική αίματος
 • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών Ʃάκχαρο
 • Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνης Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-gt
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • Ουρικό οξύ
 • Ʃίδηρος
 • Φεριτίνη
 • Βιταμίνη B12
 • Φιλικό οξύ
 • Τ3
 • Τ4
 • TSH
 • Γενική Ούρων

Τιμή Πακέτου: 75 €

Κλείστε Ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω και
θα σας καλέσουμε το συντομότερο δυνατόν.