ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Παιδιά 1-7 Ετών

Εξετάσεις:

 • Γενική Αίματος
 • Ʃάκχαρο
 • Ουρία
 • SGOT
 • SGPT
 • Γ – gt
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Non-HDL
 • LDL
 • Λιπίδια
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Ʃίδηρο
 • Φερριτίνη
 • TSH
 • Γενική Ούρων

Τιμή Πακέτου: 50 €

Κλείστε Ραντεβού

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω και
θα σας καλέσουμε το συντομότερο δυνατόν.