ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σεξουαλικός Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Εξετάσεις:

  • Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας Α
  • Αυστραλιανό Αντίγονο ( Ηπατίτιδα Β )
  • Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας C
  • HIV

Τιμή Πακέτου: 35 €

Κλείστε Ραντεβού