ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Έλεγχος Προστάτη

Εξετάσεις:

  • PSA
  • Free PSA
  • Ratio
  • Υπερηχογράφημα Νεφρών
  • Υπερηχογράφημα Κύστεως
  • Υπερηχογράφημα Προστάτη

Τιμή Πακέτου: 30 €

Κλείστε Ραντεβού